Cũng theo quy định tại Nghị định 135/2015 có hiệu lực từ ngày 15.2.2016, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Cty chứng khoán, Cty quản lý quỹ phải đáp ứng các điều kiện: Có lãi trong 5 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước… Bộ Tài chính xem xét cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho CTCK, Cty quản lý quỹ.

T.Chí

Huy động 1.160 tỉ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Ngày 13.1.2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỉ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỉ đồng) và 5 năm (2.000 tỉ đồng). Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.320 tỉ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,74 - 6,60%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỉ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,78%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6.1.2016). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.530 tỉ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,58 - 7,20%/năm. Kết quả, huy động được 160 tỉ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,58%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6.1.2016). Kể từ đầu năm 2016 đến nay, đã có 2 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành, huy động thành công 3.553 tỉ đồng.N.M