Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính giúp khách hàng an tâm chăm sóc bản thân và gia đình trước rủi ro mắc bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu. 

PRU-Cuộc sống bình an mang đến nhiều quyền lợi nổi bật như: Được chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo, đặc biệt hỗ trợ tài chính nhiều lần ngay từ giai đoạn đầu. Được chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong. Nhận ngay 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65. Không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai nếu không may mắc bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, vẫn được tiếp tục bảo vệ và nhận giá trị tiết kiệm của hợp đồng. Tận hưởng dịch vụ tư vấn sức khỏe miễn phí 24/7 toàn cầu, lần đầu tiên được Prudential và tập đoàn đa quốc gia International SOS giới thiệu tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

T.M.T