HoREA đưa ra kiến nghị trên sau khi nghiên cứu dự thảo quyết định thay thế Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của UBND TPHCM quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM trình UBND thành phố phê duyệt.

Quyết định 33 và dự thảo lần này đều có sự phân biệt diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với thửa đất ở có nhà ở hiện hữu và đối với thửa đất ở chưa có nhà ở. Chẳng hạn, khu vực 1 thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 45m2 hoặc 36m2 (tùy lộ giới) với thửa đất ở có nhà ở hiện hữu, 50m2 đối với thửa đất ở chưa có nhà ở.

HoREA kiến nghị chỉ nên áp dụng một tiêu chuẩn diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất ở. Đối với khu vực 1, hiệp hội đề nghị diện tích tối thiểu là 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 mét tại đường phố có lộ giới từ 20m trở lên; diện tích tối thiểu là 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 mét tại đường phố có lộ giới dưới 20m, không phân biệt thửa đất có nhà ở hiện hữu hoặc thửa đất chưa có nhà ở.

Đối với khu vực 2, HoREA đề nghị diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m, không phân biệt thửa đất có nhà ở hiện hữu hoặc thửa đất chưa có nhà ở.

Theo HoREA, sự thay đổi này sẽ làm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt quy trình công tác xét duyệt của cơ quan nhà nước. Điều này cũng sẽ giúp chấm dứt được tình trạng người sử dụng đất đối phó bằng cách xây nhà tạm để được tách nhiều thửa đất ở nhỏ hơn như trong thời gian qua.

Hiệp hội cũng đồng tình với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM về việc tách thửa đất ở có diện tích lớn, từ 2.000m2 trở lên thì chủ đất phải lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở, và đề nghị đưa nội dung này vào dự thảo.

Ngoài ra, HoREA đề nghị UBND quận huyện, UBND phường, xã, thị trấn có biện pháp kiểm soát và quản lý tình trạng những người buôn đất hoặc doanh nghiệp nấp bóng chủ đất để kinh doanh thông qua việc tách thửa đất ở

“Thời gian qua, có hiện tượng đầu nậu hoặc doanh nghiệp nấp bóng chủ đất để hoạt động kinh doanh bất động sản thông qua tách thửa đất ở, thậm chí đã có cả việc khai thấp giá trị giao dịch để tránh nộp nhiều thuế. Những người buôn bất động sản này thực sự có hoạt động kinh doanh thường xuyên nhưng không thành lập doanh nghiệp nên cơ quan chức năng không quản lý được, nhà nước bị thất thu thuế”, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu nói.