Việc kiểm định để công nhận chất lượng giáo dục dựa trên 5 tiêu chuẩn, gồm: Tổ chức và quản lý của nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; và cuối cùng là Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Hiện VAS là trường duy nhất trong nhóm các trường tư thục tại TP.HCM đạt được chất lượng giáo dục ở mức độ cao nhất. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của tập thể VAS trong thời gian qua. Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc đã có 13 năm hình thành và phát triển, hiện VAS là hệ thống trường song ngữ quốc tế có số lượng học sinh lớn nhất tại TP.HCM.