Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sân bay, với vai trò cung cấp các dịch vụ thương mại tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty SASCO sớm hoạch định chiến lược phát triển bền vững và nhất quán theo đuổi mục tiêu trong suốt chặng đường 23 năm phát triển. SASCO gắn kết yếu tố bền vững trong chiến lược phát triển dài hạn. 

Với việc trở thành Hội viên chính thức của VBCSD, SASCO mong muốn phát huy việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, cập nhật những thông tin, kiến thức mới nhất về sự phát triển bền vững và các vấn đề kinh tế xã hội liên quan. Bên cạnh đó, SASCO cam kết tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp hội viên VBCSD để góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hình ảnh, giá trị thương hiệu.

T.TH