Danh sách các sản phẩm đoạt giải của Herbalife gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 – Hương bánh quy và kem, hương sô cô la, hương bạc hà – sô cô la, hương dâu, hương va-ni. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Niteworks®. Thực phẩm bổ sung: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - hương vani nguyên kem, sản phẩm dinh dưỡng cho vận động viên Herbalife 24 Hydrate - hương cam, sản phẩm dinh dưỡng cho vận động viên Herbalife 24 Rebuild Strength - hương sô cô la. Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2017” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức.

Việc xét giải được dựa trên 13 tiêu chí đánh giá về an toàn, chất lượng và hiệu quả sản phẩm; tiêu chuẩn cao trong sản xuất kinh doanh, những đóng góp ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng.