Với vai trò mới, ông Phạm Tường Huy sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam cũng như hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của các Thành Viên Herbalife.

Ông Phạm Tường Huy sẽ báo cáo trực tiếp cho bà Shobie Ann King, Phó Chủ tịch Herbalife Khu vực Đông Nam Á. Ông Phạm Tường Huy có 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị và đã từng giữ vị trí điều hành ở các công ty đa quốc gia, bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp như Amway và Nu Skin. Trước khi gia nhập Công ty Herbalife Việt Nam, ông Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Sunrider Việt Nam.