Tiếp nối hành trình "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn", trong 25 năm qua, neineken Việt Nam không chỉ được biết đến với sắc xanh đặc trưng, những thương hiệu bia được yêu thích mà còn vì sự phát triển bền vững trên nền tảng nâng cao giá trị cho con người, sự thịnh vượng và tương lại của hành tinh. Năm 2016, Heineken Việt Nam đã đóng góp 0,75% vào tổng GDP của Việt Nam, tương đương 33,5 ngàn tỷ đồng; hướng đến công nghệ nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo cho cả 6 nhà máy tại Việt Nam; 99% phụ phẩm và phế liệu trong sản xuất được tái sử dụng hoặc tái chế.

Heineken Việt Nam cam kết sử dụng nguồn cung ứng địa phương nhằm tạo thêm việc làm cho người dân; 100% nguyên liệu bao bì được thu mua trong nước. Năm 2016, chương trình "1 phút tiết kiệm triệu niềm vui" đã cung cấp 576.000 lít nước sạch đến với hơn 2.500 hộ gia đình.