Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm, tăng trưởng doanh số cho vay tiền mặt của Home Credit đạt đến 80% so với cùng kỳ năm 2015, và chiếm đến 27% tổng doanh số cho vay của cả công ty. Home Credit có hai mảng cho vay tiền mặt: cho vay tiền mặt đối với khách hàng mới – mức cho vay tối đa là 20 triệu đồng, và cho vay tiền mặt với khách hàng cũ đã từng có hợp đồng vay trả góp đối với mặt hàng xe máy, điện tử, điện gia dụng… với mức cho vay tối đa 60 triệu đồng. 

Độ tuổi trung bình của khách hàng vay tiền mặt tại Home Credit là 32,5 tuổi. Gần 70% khách hàng vay tiền mặt tại công ty là những người đã có gia đình. Con số này tương đương với thống kê ở nhóm khách hàng vay mua trả góp mặt hàng xe máy, điện tử và điện gia dụng. 50% khách hàng của Home Credit là công nhân và lao động phổ thông trong khi khách hàng làm trong lĩnh vực kinh doanh chiếm 11%,...

T.M