Ngay sau đó, ông Hải yêu cầu lực lượng Trật tự đô thị lập biên bản vi phạm các bãi xe này, phạt thật nặng, phường và TTĐT làm kiến nghị gửi lên quận, ông sẽ ký quyết định thu hồi giấy phép của những bãi xe này.