Văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị của Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng.
Từ tâm thư của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng và những ý kiến đa chiều trên dư luận vừa qua về quy hoạch Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Theo công văn này, UBND thành phố Đà Nẵng phải báo cáo cụ thể vụ việc Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà; trong đó làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, những biện pháp đã xử lý của thành phố. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.4.2017.
40 nền móng biệt thự xây dựng trái phép của Cty Biển Tiên Sa tại Khu BTTN Sơn Trà

Trước đó, ngày 21.3.2017, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng ông Huỳnh Tấn Vinh đã có tâm thư kiến nghị Chính phủ xem xét lại Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và vụ việc liên quan đến Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Sau tâm thư kiến nghị này, Sở Du lịch Đà Nẵng đã có cuộc làm việc và phủ nhận chủ nhân bức tâm thư này và cho rằng là cá nhân của Chủ tịch Hiệp hội thực hiện mà không thông qua các thành viên đã gây bức xúc trong dư luận.

Tâm thư kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ

 

Tâm thư kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ

Chương trình "Gìn giữ báu vật Sơn Trà" phát sóng trên Đài Truyền hình VTV8: