Ông Tâm được cho là người có trách nhiệm lớn nhưng đã để xảy ra phá rừng, vì vậy sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc.
Thống kê mới nhất của Cty TNHH Lâm Sản Khánh Hòa xác định có 19,3 m3 gỗ bị chặt hạ. Trong khi đó, báo cáo lần trước của doanh nghiệp này gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh là 12,9 m3.
Theo Cty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hòa, số gỗ bị chặt hạ được chuyển về Trạm bảo vệ rừng xã Khánh Phú.
Hiện, Cty TNHH MTV Lâm Sản tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với công an và kiểm lâm tỉnh tổ chức rà soát những khoảnh khác của tiểu khu 205. Đồng thời mở rộng kiểm tra sang các tiểu khu lân cận.