Theo lãnh đạo Sở Y tế Hoà Bình, liên quan đến những sai phạm xảy ra ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình (BV Hoà Bình) trong quá trình lọc thận làm 8 người tử vong, hôm nay (19.7), Giám đốc bệnh viện – ông Trương Quý Dương đã tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

BV Hoà Bình cũng đã tổ chức họp, lấy phiếu kín về mức đề xuất kỷ luật với ông Dương. Kết quả thể hiện, 59% số người ủng hộ phương án kỷ luật là khiển trách, số còn lại đề nghị phạt cảnh cáo.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Hoà Bình, vào ngày 21.7, phía Sở sẽ họp hội đồng kỷ luật để ra quyết định đối với ông Trương Quý Dương.