Qua nhận dạng sơ bộ từ sĩ quan boong tàu Hải Thành 26 Hoàng Tiến Khôi, thi thể thuyền viên được vớt là đại phó Lương Văn Quỳnh.

Ngay trong ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã thuê tàu Visal 08 cùng đội thợ lặn (gồm 8 người) thuộc Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã ra khu vực hiện trường để phối hợp cùng với các thợ lặn thuộc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam để khảo sát, tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích của tàu Hải Thành 26 tại vị trí tàu chìm.

Thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 cùng 1 đại diện chủ tàu đã được Trung tâm điều động đi với tàu Visal 8 để phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các thợ lặn khi lặn vào trong tàu.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường hiện có: 2 tàu tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam là tàu SAR 272 và SAR 413, tàu CSB 2009, tàu CN09, tàu HQ888, tàu Petrolimex 14, 2 cặp tàu cá huy động tại địa phương. Ngoài ra, Trung tâm đã huy động thêm các tàu cá, tàu vận tải hoạt động trong khu vực tham gia.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được Trung tâm tích cực triển khai, tiến hành song song cả trên mặt nước và tìm kiếm trong tàu Hải Thành 26.