Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 25 tái lập tỉnh và chào mừng lễ hội Hoa Lư, hướng tới kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến tập quyền đầy đủ đầu tiên của Việt Nam.  

Trải qua hàng triệu năm vận động, kiến tạo của địa chất, tự nhiên cùng với sự phát triển của lịch sử, cho đến ngày nay, vùng đất Ninh Bình đã trở thành vùng đất cổ, vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi giao lưu của văn minh sông Hồng và sông Mã, nơi giao hoà của thiên nhiên và con người, nơi tạo hoá ban tặng những danh lam thắng cảnh kỳ thú, tạo nên một Ninh Bình đa dạng, giàu truyền thống và bản sắc văn hoá.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 342 trên 1499 di tích văn hóa vật thể được xếp hạng quản lý, trong đó Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới… Bên cạnh đó, các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian, những nét đẹp trong thực hiện các nghi lễ văn hóa tín ngưỡng cũng được chú trọng bảo tồn và phát triển. Trong lịch sử, Ninh Bình vô cùng tự hào là quê hương của nhiều danh nhân, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và đã thu hút các bậc đế vương, khách văn chương đi qua vùng đất này lưu bút, đề thơ để lại dấu ấn lưu truyền cho hậu thế.

Với mục tiêu xây dựng văn hoá, con người Ninh Bình thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ, thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quan trọng để xây dựng Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững trên mọi bình diện của đời sống xã hội.

Tại hội thảo, nhiều tham luận về các nội dung như: Vị trí của Vương triều Đinh trong lịch sử phát triển dân tộc, vị thế địa - văn hóa của Cố đô Hoa Lư và tính cách người Ninh Bình, Ninh Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc… đã được các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ khoa học, các chuyên gia trình bày một cách chi tiết, khoa học.