Ông Đinh Xuân Thảo cho biết: Bất cứ kỳ Đại hội (ĐH) nào cũng có hai vấn đề quan trọng và được quan tâm nhất, đó là văn kiện và vấn đề nhân sự. Tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong năm 2015 chúng ta đã triển khai ĐH Đảng các cấp từ cơ sở và đã thực hiện rất tốt khâu chuẩn bị từ nội dung đến công tác nhân sự. Cá biệt một vài nơi khâu nhân sự chuẩn bị chưa thật kỹ, kết quả bầu không đúng như mong muốn. Nhưng đó chỉ là hãn hữu, còn nhìn chung đã thực hiện rất tốt.

Theo quy trình chung, đến ĐH toàn quốc, khâu chuẩn bị cũng được tiến hành thận trọng. Liên quan đến nội dung của cương lĩnh, nghị quyết, các văn kiện trình ra được chuẩn bị chu đáo. Sau ĐH Đảng khóa XI được 1 năm, bộ phận phụ trách văn kiện đã bắt tay vào thực hiện rồi, như vậy là rất kỹ và đã trình ra tại nhiều kỳ họp Trung ương để cho ý kiến. Sau đó đã công khai để lấy ý kiến nhân dân. Ngay tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII cũng dành cả một ngày để thảo luận về văn kiện trình ĐH XII của Đảng. Sau đó Trung ương tổng hợp lại các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, nhân dân để hoàn thiện dự thảo. Đến hội nghị 11, 12 và 13, Trung ương vẫn bàn về nội dung này. Theo tôi phần văn kiện chuẩn bị như thế là rất tốt, ra ĐH sẽ có những thảo luận thêm. Việc chuẩn bị tốt như vậy, tôi tin rằng sẽ đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao, trên cơ sở đó ĐH sẽ ra nghị quyết. Đó là vấn đề văn kiện trình ĐH XII của Đảng.

Vậy ông đáng giá như thế nào về khâu chuẩn bị nhân sự cho ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI?

- Đây là nội dung rất quan trọng của ĐH. Theo tôi công tác nhân sự cho ĐH Đảng khóa XII, vấn đề này được chuẩn bị công phu bài bản hơn những lần trước. Quy hoạch cán bộ được triển khai sớm, được quy hoạch từ dưới lên, và có sự kết hợp 3 độ tuổi: Sinh năm 60, 75 và độ tuổi sau 75, điều này được thể hiện qua ĐH Đảng các cấp.

Tôi nhấn mạnh, khâu chuẩn bị nhân sự cho ĐH Đảng XII đã làm rất kỹ, qua việc đưa ra mục tiêu, yêu cầu cách thức, đặc biệt là tiêu chuẩn, trong đó có sự công bố công khai, lựa chọn người tiêu biểu, xuất sắc giới thiệu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ tới. Từ khâu lựa chọn người ứng cử, đề cử để trình ra ĐH được chuẩn bị rất kỹ. Những ứng cử viên mới vào dự khuyết và chính thức đã được bàn ở phiên họp T.Ư 12, đến phiên họp T.Ư 13 lại được rà soát lại một lần nữa, bổ sung, thêm bớt ứng cử viên vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng tái cử trong trường hợp 
đặc cách.

Đến hội nghị Trung ương 14 vừa qua, vấn đề nhân sự tiếp tục được rà soát, trong đó tập trung vào các vị trí, chức danh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới. Đây là một quá trình chuẩn bị rất thận trọng, chúng ta có 14 kỳ hội nghị Trung ương và 4 kỳ họp bàn về nhân sự, như vậy là rất thận trọng. Kết quả của hội nghị T.Ư 14 đã thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao trên cơ sở tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín lựa chọn. Như vậy BCH T.Ư khóa XI đã rất thận trọng, có trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để lựa chọn người xứng đáng vào bộ máy nhà nước.

Từ đó tôi tin tưởng và cũng hy vọng, hơn nghìn đại biểu đi dự ĐH sẽ tiếp tục sáng suốt đưa ra lựa chọn đúng đắn được người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng vào bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị T.Ư 14 đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XII với số phiếu rất tập trung, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Theo dõi qua nhiều kỳ ĐH, tôi thấy đúng là công tác nhân sự kỳ nào cũng có những khó khăn, nhất là các vị chí chủ chốt của Đảng, Nhà nước, mà chúng ta hay gọi là “tứ trụ”. Kỳ này thuận lợi hơn là có quy hoạch sớm, đưa cán bộ đi luân chuyển để giữ vị trí như bí thư tỉnh ủy, bộ trưởng hoặc tương đương thì thuận lợi. Ngay cả các vị trí là Ban Bí thư cũng khá thuận lợi trong việc lựa chọn giới thiệu để bầu.

Nhưng nhân sự “tứ trụ”, cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng có thuận lợi nhưng cũng có khó khăn nhất định, vì đây là kết quả của một quá trình. Hội nghị Trung ương 14 đã lựa chọn sáng suốt và biểu quyết thông qua được danh sách đề cử, cá nhân tôi thấy như thế là rất đồng thuận. Tôi tin cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đồng tình với sự biểu quyết của hội nghị Trung ương 14.

Chỉ còn 1 tuần nữa là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra, ông có kỳ vọng gì vào Đại hội Đảng lần này?

- Tôi tin tưởng ĐH Đảng lần thứ XII sẽ thành công tốt đẹp. Văn kiện sẽ được ĐH xem xét kỹ và ra được nghị quyết phù hợp với tình hình điều kiện mới để đưa đất nước ta phát triển, hội nhập sâu với quốc tế, tôi rất tin tưởng điều này. Tôi cũng mong muốn các đại biểu cần đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân để lựa chọn người ưu tú, xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc giữ những chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

- Xin cảm ơn ông!