Tại cuộc họp, đoàn công tác quan tâm đặt câu hỏi về các vấn đề tài chính và giải quyết những phát sinh về an sinh xã hội như: tái định cư, chuyển đổi việc làm, đào tạo nghề cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, nhiều ý kiến của thành viên đoàn công tác bày tỏ lo ngại về tiến độ thực hiện dự án thành phần, nhưng cũng chia sẻ những khó khăn của tỉnh Đồng Nai vì đây là dự án chưa từng có tiền lệ.

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội - cho biết, trong báo cáo nghiên cứu khả thi, cần làm rõ việc tiền đền bù, hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư cho người dân phải giải thích được nguồn kinh phí thực hiện việc này là 23.000 tỷ.

Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai yêu cầu bố trí trước 5.000 tỷ còn 18.000 tỷ thì hướng xử lý thế nào, các phương án bố trí vốn. Ngoài ra, cần nêu chi tiết, phải trình được cơ chế với Chính phủ, nếu thẩm quyền của Chính phủ giải quyết được thì Chính phủ giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền của Chính phủ thì phải báo cáo với Quốc hội.

Theo báo cáo cập nhật của UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay đã thành lập Tổ công tác xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh. Sau khi thành lập Tổ công tác đã triển khai ngay công tác tiến hành khảo sát cập nhật bổ sung thông tin phục vụ công tác xây dựng báo cáo. Số liệu điều tra năm 2015 được cập nhật, bổ sung.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các Sở ngành và UBND huyện Long Thành gấp rút hoàn thiện quy hoạch tổng thể vùng phụ cận thuộc dự án sân bay Long Thành (21.000 ha).

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai cũng đã có chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, không để xảy ra việc tách thửa, phân lô chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật trong khu vực quy hoạch dự án. Đo đạc, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai phạm vi 5.000 ha.