Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các hệ thống công nghệ thông tin để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường trên hệ thống để khắc phục.

Đồng thời, cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi của hệ điều hành các máy chủ, máy trạm, các thiết bị công nghệ thông tin khác và phiên bản mới nhất của các chương trình phòng chống mã độc đang cài đặt tại đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần triển khai sao lưu dự phòng định kỳ đối với dữ liệu quan trọng của đơn vị để kịp thời phục hồi khi có thất thoát dữ liệu song song với việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin.

Trường hợp gặp sự cố cần thực hiện các biện pháp cách ly hệ thống, đồng thời báo ngay cho lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông để phối hợp khắc phục.

UBND TPHCM  giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam khẩn trương và thường xuyên cập nhật tình hình phát triển và mức độ lan truyền, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố do mã độc tống tiền WannaCry gây ra để hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các đơn vị đang triển khai và vận hành hệ thống thông tin của TP.

Thành phố cũng giao giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung phải nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang vận hành và lưu trữ; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu TP.HCM theo hướng dẫn của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Cục an toàn thông tin - Bộ Thông tin và truyền thông.