Theo văn bản trên, qua nắm bắt tình hình của cơ quan chức năng, tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 17.2.2017, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2015; nắm tình hình công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015, trong đó có trường hợp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng (công văn số 1525-CV/VPTU ngày 23/2/2017).

Ngày 28.2.2017, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ký công văn số 444-CV/TU gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010- 2015, trong đó có trường hợp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng báo cáo theo quy định.

 

Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 1.3.2017, UBND tỉnh có công văn số 2043/UBND-NC thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh: “Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tổ chức thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015, trong đó có trường hợp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30.3.2017.

“Như vậy, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo xử lý vụ việc trước khi báo chí phản ánh. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010- 2015, trong đó có trường hợp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng. Trong quá trình thanh tra, nếu phát sinh các vấn đề liên quan xung quanh vụ việc, chúng tôi sẽ xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Khi có kết quả giải quyết, tỉnh sẽ thông tin đầy đủ tới các cơ quan báo chí”, ông Kỳ nói. Theo ông Kỳ, UBND tỉnh sẽ theo dõi sát sao quá trình thanh tra, có thể sẽ có kết quả trước ngày 30.3.

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh về việc thăng quan thần tốc của “hot girl” xứ Thanh, bà Trần Vũ Quỳnh Anh (sinh năm 1986, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa).