Trên website của Bigschool, TS Lê Thống Nhất tiếp tục đem đến bài thơ nhắc nhở các sĩ tử chú ý hơn khi làm bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Khi thi trắc nghiệm

Vài vần nhắc nhở các em

Đi thi trắc nghiệm nên đem đồng hồ

Bút chì mềm để dễ tô

Nhớ ghi đầy đủ các ô trên cùng

Nhận đề thì cứ ung dung

Đếm trang mà thiếu đòi cung thêm tờ

Mã đề xin chớ lơ mơ

Ô mười ghi rõ đừng chờ khi xong

Không ghi máy loại đi tong

Khổ thân năm tháng long đong luyện rèn

Môn thi tổ hợp chưa quen

Mã đề mà khác, cho em đổi đề

Làm bài đừng nháp mải mê

Chọn xong phương án nhớ bê vào bài

Đừng có làm đúng, tô sai

Một dòng đừng có tô hai hình tròn

Tốc độ làm những câu ngon

Bỏ qua câu bí, giờ còn làm sau

Phiếu làm bài chớ để nhàu

Máy chấm nhầm lẫn là đau nhất đời

Giám thị ký đủ hai người

Nộp bài phải nhớ tức thời ký tên

Điều này cũng nhớ đừng quên

Câu không làm được: xui hên tô liều

Tô thì chẳng tốn bao nhiêu

Biết đâu lại trúng là điều rất may

Đi thi sớm chút càng hay

Đến muộn không khéo đắng cay trở về

Chúc cho nhẹ nhõm mọi bề

Thi xong bay nhảy say mê mọi trò!

Trong đầu vứt mọi điều lo...