Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết vừa cho ra mắt Tạp chí thông tin và viễn thông (Journal of Information and Telecomunication – JIT). Đây là tạp chí tiếng Anh đầu tiên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Nhà xuất bản Taylor & Francis xuất bản tiếng Anh online toàn cầu.

JIT là tạp chí bình duyệt quốc tế và xuất bản bài báo khoa học chất lượng cao bao gồm tất cả các khía cạnh của lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật thông tin – viễn thông; xuất bản định kỳ 4 số hằng năm. Mỗi số thu hút 6 bài báo khoa học. Chất lượng bài báo được đăng trên tạp chí JIT được đánh giá giá trị tương đương với bài báo trên tạp chí trong Danh mục SCOPUS.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là nhà sáng lập, chủ sở hữu và là nhà tài trợ duy nhất của JIT. Hiệu trưởng Trường được trực tiếp bổ nhiệm Tổng biên tập và hội đồng thẩm định. Theo TS Lê Văn Út, Trưởng phòng Quản lý phát triển Khoa học Công nghệ của Trường, JIT có mục tiêu được liệt kê vào Danh sách tạp chí ISI và SCOPUS trong vòng 3-5 năm kể từ ngày ra số đầu tiên. Vì thế sự ra đời của tạp chí JIT là một cột mốc quan trọng của hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

Cùng phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, ngày 22.3, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng khánh thành Máy tính hiệu năng cao (HPC). Việc đầu tư máy tính hiệu năng cao là một phần trong kế hoạch xây dựng hệ thống điện toán đại học trong trường.

Hệ thống điện toán đại học hay Trung tâm tính toán là hệ thống đại học dưới dạng số hóa gồm các chức năng: lưu trữ thông tin đại học; tính toán hiệu năng cao; xử lý các yêu cầu tính toán và bài toán phức tạp trong quản trị và hoạt động đại học; kết nối toàn bộ hệ thống thông tin, tài nguyên và nguồn lực đại học; nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực quản trị bảo mật và an ninh thông tin, nguồn lực…Chức năng tính toán hiệu năng cao của HPC sẽ cho phép các nhà nghiên cứu của Trường thực hiện các bài toán phức tạp nhất.