Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sáng 2.4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.
Tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá XIII, Quốc hội đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.
“Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ từng đồng chí đã hoàn thành công việc được giao. Nay do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng XII, thực hiện Thông báo số 03 ngày 16/3/2016 của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội khoá XIII” – tờ trình do Chủ tịch Quốc hội đọc nêu rõ.
Cụ thể, danh sách Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội được trình để Quốc hội xem xét miễn nhiệm, gồm:
-Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội. 
-Ông K’so Phước – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.
- Ông Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
- Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách
- Ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh
- Ông Đào Trọng Thi - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷt ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
- Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội
- Bà Nguyễn Thị Nương - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cũng trong sáng nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã trình Quốc hội tờ trình xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.
Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII. “Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao”- tờ trình của Quốc hội nêu rõ.
Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình, các ĐBQH sẽ thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm các chức danh trên.

Kết quả thảo luận tại đoàn ĐBQH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm các chức danh trên sẽ được công bố vào chiều nay, ngày 2.4.

Clip Chủ tịch nước tuyên thệ.