Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) đặt vấn đề, chính sách của tổng thống đắc cử Donald Trump có thể tác động nhiều đến các nước. Chính phủ có kịch bản nào ứng phó chủ động với tình hình trên?
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam có quan hệ với Mỹ rất tốt, cả với Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ. Quan hệ Việt - Mỹ có 10 cơ chế, về các vấn đề kinh tế, y tế, sông Mekong, rà phá bom mìn… Quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục theo cơ chế đó. Đảng và Nhà nước thực hiện phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa, coi các nước là bạn, sẵn sàng hợp tác trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, không phương hại lợi ích của nhau.
Đại biểu Lê Quân (Hà Nội) e ngại việc tổng thống mới của Mỹ đã tuyên bố khi tranh cử rằng ông không ủng hộ TPP, Việt Nam dự định thế nào? Thủ tướng cho biết: TPP có 12 nước tham gia hiệp định, tuy nhiên Mỹ đã tuyên bố dừng cho nên Việt Nam chưa có đủ cơ sở để đưa ra, nhưng tinh thần là sẵn sàng tham gia. Nhưng dù tham gia TPP hay không thì Việt Nam vẫn là nền kinh tế hội nhập sâu rộng, vì đã có 12 hiệp định thương mại tự do (FTA). Không tham gia TPP, chúng ta vẫn tiếp tục hội nhập theo các chương trình đã có, kể cả theo ASEAN.
Với câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) về các biện pháp độc lập tự chủ của kinh tế Việt Nam trong hội nhập, Thủ tướng khẳng định, vấn đề độc lập tự chủ kinh tế luôn được đặt ra, làm sao để chúng ta không phụ thuộc thị trường, đối tác trong biến động, ví dụ biến độ tiền tệ, năng lượng, lương thực… - những  yếu tố này phải đảm bảo để không phụ thuộc kinh tế. Có nhiều biện pháp trong đó có tái cơ cấu kinh tế, xây dựng thể chế, xây dựng kinh tế thị trường, phát triển các thế mạnh của Việt Nam như du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp…