Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ TNMT, Bộ Y tế, Bộ NNPTNT, Bộ KHĐT, tỉnh Hà Tĩnh và Cty TNHH Formosa Hà Tĩnh sau khi thị sát tại dự án Formosa Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) thông tin về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố.

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà trình bày báo cáo kết quả giám sát môi trường của FHS và hiện trạng môi trường các tỉnh miền Trung. Từ tháng 6.2016 đến nay, các nguồn thải phát sinh từ quá trình vận hành thử nghiệm của FHS được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường. FHS đã hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường, đầu tư bổ sung và đưa vào vận hành nhiều hạng mục cải thiện, bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam.

Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quá trình vận hành của FHS, Bộ TNMT đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường nhân lực, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của FHS, trong đó chú trọng tổ chức cho người dân giám sát theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành và cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo, đến tháng 6.2017, kết quả kiểm tra mẫu hải sản khu vực biển 4 tỉnh miền Trung không có sự khác biệt với các vùng khác. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cho công bố thông tin hải sản tầng đáy 20 km trở vào ở 4 tỉnh miền Trung đã an toàn để nhân dân yên tâm khai thác và sử dụng. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, phân tích hải sản khu vực Sơn Dương trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ xem xét cho vận hành chính thức lò cao số 1 của FHS; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để đưa lò cao số 2 đi vào vận hành thử. Bộ Xây dựng sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái chế, tái sử dụng tro bay, xi đáy lò, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu; Bộ TNMT phối hợp với tỉnh tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị giám sát chặt chẽ hoạt động của FHS; Bộ Y tế, Bộ NNPTNT công bố chính thức về sản phẩm thủy, hải sản tầng đáy…

Thủ tướng  chỉ đạo tiếp tục tập trung giám sát Formosa về môi trường, kiên quyết phải đảm bảo môi trường mới sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, cụ thể từ Trung ương đến địa phương trong khắc phục sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung. Đến nay, các nhiệm vụ xử lý sau sự cố đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự cố gắng khắc phục nghiêm túc của FHS như việc nhận lỗi trước nhân dân, đền bù hậu quả, khắc phục 52/53 lỗi, chuyển công nghệ từ dập cốc ướt sang dập khô... Đến nay, những mẻ thép đầu tiên đã ra lò với điều kiện môi trường cơ bản được khắc phục. Điều này vừa thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư, vừa khẳng định được sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp.

Thủ tướng yêu cầu Formosa Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện, áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để khắc phục 100% vi phạm; nâng công suất nhà máy phải đi liền với kịch bản môi trường; coi vấn đề môi trường là vấn đề sống còn của dự án và ý thức này phải được quán triệt trong toàn công ty với tinh thần “không an toàn, không sản xuất, nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa”.

Bộ TNMT phải trực tiếp chịu trách nhiệm đặt các thiết bị quan trắc, tăng cường năng lực cán bộ để đảm bảo nhiệm vụ giám sát; công khai chất lượng môi trường cho nhân dân nắm bắt; Hà Tĩnh cần phối hợp với các bộ, ngành để làm tốt trách nhiệm cũng như chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục tạo môi trường đầu tư tốt hơn. Bộ Y tế gấp rút kiểm nghiệm, sau 15 ngày công bố chỉ tiêu chất lượng hải sản tầng đáy tại thôn Hải Thanh – xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Bộ NNPTNT ban hành kế hoạch sinh kế đối với vùng ven biển các tỉnh miền Trung.

Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam phấn đấu tạo nên môi trường đầu tư tốt nhất khu vực ASEAN. Phát triển kinh tế phải luôn song hành với đảm bảo môi trường, thu hút đầu tư, để phát triển bền vững.