Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (từ tháng 1.2004 đến tháng 5.2010) như đã kết luận tại kỳ họp thứ 15 của UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng. Căn cứ vào Quy định số 181 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi pham, UBKT Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Ngoài ra, căn cứ vào Quy định số 260 – QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu làm rõ nội dung báo chí nêu về khối tài sản cả trăm tỷ của bà Thoa cùng gia đình, liên quan đến Công ty bóng đèn Điện Quang.