Việc vận hành trạm thu phí hai đầu dự kiến sẽ triển khai vào đầu tháng 6.2017, khi được Bộ GTVT và tỉnh Quảng Ninh cho phép.

“Chúng tôi sẽ chủ động và tiến hành khảo sát đối với các phường lân cận TP. Cẩm Phả - nơi đặt trạm thu phí và sẽ xây dựng cơ chế đặc thù về mức thu cho phù hợp với phương tiện người dân địa phương mỗi khi qua trạm” - đại diện BOT Biên Cương khẳng định.

Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức khái toán gần 14.000 tỉ đồng do các liên doanh làm chủ đầu tư dưới cái tên là Cty CP BOT Biên Cương. Trong đó, dự án nâng cấp QL 18 chỉ chiếm 2.000 tỉ đồng. Dự án này được nâng cấp trên cơ sở QL 18 cũ bắt đầu tại km132+330 thuộc phường Hà Tu (TP.Hạ Long), điểm cuối là nút giao giữa quốc lộ 18 với đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (TP.Cẩm Phả).

Ngày 18.4, Kiểm toán Nhà nước khu vực VI đã công bố quyết định kiểm toán dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương. Đợt kiểm toán đầu tiên nhằm đánh giá trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt đề xuất dự án; việc tính toán, xác lập phương án tài chính theo hợp đồng BOT, trên cơ sở đó phát hiện kịp thời sai phạm, điều chỉnh với chủ đầu tư.