Ông Biện Văn Hoan - Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận, cho biết gia đình ông Nén đã chấp nhận khoản bồi thường 10,1 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2015, sau khi TAND tỉnh Bình Thuận cùng cơ quan chức năng địa phương tổ chức xin lỗi công khai, khôi phục danh dự đối với ông Nén sau 17 năm bị án oan, gia đình ông đề nghị bồi thường với tổng số tiền 18 tỷ đồng.

Sau 7 lần thương lượng bồi thường, số tiền giảm dần và nay gia đình ông Nén chấp nhận số tiền 10,1 tỷ đồng. Sau khi hai bên thống nhất số tiền bồi thường, TAND Bình Thuận sẽ trình TAND Tối cao thẩm định và ra quyết định bồi thường cho ông Nén.

Về trách nhiệm của cán bộ TAND tỉnh Bình Thuận trong vụ án oan sai Huỳnh Văn Nén, ông Biện Văn Hoan cho biết, vị thẩm phán chủ tọa phiên xử đã bị miễn nhiệm vị trí Phó chánh tòa hình sự. Đối với thẩm phán thành viên xét xử đã bị ngưng làm nhiệm vụ trong một năm.