Khu vực Bắc Bộ
Ngày 27-28.4: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.
Nhiệt độ 18-27 độ C.
Ngày 29.4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ C.
Ngày 30.04: Trưa chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ C.
Ngày 1.5: Ngày nắng, phía tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33oC, phía tây có nơi trên 35 độ C.
Ngày 2.5: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35oC, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận)
Ngày 27-28.4: Có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 21-31 độ C; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: 24-34 độ C
Ngày 29.4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-34 độ C
Ngày 30.4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: 22 -32 độ C; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: 24 - 33 độ C.
Ngày 1.5: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 22 -35 độ C; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 24 - 33 độ C.
Ngày 2.5:  Ngày nắng, riêng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 25 - 36 độ C, có nơi cao hơn.
Khu vực Tây Nguyên
Ngày 27-29.4: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 21-34 độ C.
Ngày 30.4-2.5:  Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-33 độ C.
Khu vực Nam Bộ
Ngày 27-29.4: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-35 độ C.
Ngày 30.4-2.5: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-35 độ C, có nơi cao hơn.