Theo Thanh tra Sở du lịch Quảng Ninh, Cty này lĩnh “án” trên là do không quản lý khách du lịch theo hợp đồng, chương trình du lịch đã ký kết.

Ngoài ra, còn có tình tiết tăng nặng: Cty TNHH Thương mại và Du lịch Mạnh Long đã nhiều lần vi phạm hành chính về hoạt động lữ hành, vi phạm các cam kết chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh lữ hành ký ngày 30.3.2017.

Như vậy, kể từ khi Quảng Ninh mở chiến dịch dẹp “loạn” thị trường khách đường bộ Trung Quốc, từ 24.3.2017, đến nay đã có 4 Cty lữ hành chuyên dòng khách đường bộ Trung Quốc đã bị tước giấy phép hoạt động trong thời gian 12 tháng.