Đề án xây dựng “Đô thị văn minh- công dân thân thiện” đã được UBND TP Nha Trang triển khai thực hiện từ cuối tháng 8.2016, nhằm huy động các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, xã hội chính trị và toàn dân hưởng ứng, tham gia chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó, chính quyền sở tại sẽ triển khai kế hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh tranh không gian kiến trúc đô thị, môi trường cảnh quan và hệ thống các công trình công cộng… Trong khoảng thời gian này, ngân sách địa phương sẽ đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để hiện thực hhóa đề án bảo đảm an ninh du lịch và chấm dứt tình trạng người ăn xin đeo bám, chèo kéo du khách. Mặt khác, UBND TP Nha Trang sẽ thông qua một số kênh truyền thông và đường dây nóng, tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân cũng như khách du lịch để xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch.

Người dân Nha Trang tự nguyện tham gia dọn vệ sinh đường phố.       Ảnh: Phương Linh

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, cho biết: “Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch gồm có 3 chương, 12 điều, trong đó quy định rõ trách nhiệm của CBCNV thuộc các cơ quan đơn vị xã, phường đối với người dân. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải đảm bảo chất lượng, điều kiện vệ sinh môi trường, thái độ phục vụ lịch sự và công khai minh bạch giá cả dịch vụ. 

Hiện, lãnh đạo chính quyền thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch, giải pháp đồng bộ để triển khai đề án một cách cụ thể, hiệu quả. Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch cũng ghi rõ, cán bộ công chức Nha Trang chính là những công dân gương mẫu ứng xử lịch sự, văn minh góp phần nâng cao hình ảnh “Đô thị văn minh - công dân thân thiện”.