Đáng nói, trước đó, chính Sở GDĐT Gia Lai ra văn bản ngưng mua sắm, sửa chữa tại 37 trường THPT (đơn vị dự toán cấp III).

Dù rằng việc mua sắm phục vụ giáo dục đã được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua, tuy vậy Sở GDĐT chỉ đạo đã dừng lại mà không hỏi ý kiến HĐND tỉnh, cũng như chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Sau đó, Sở GDĐT gửi văn bản sang Sở Tài chính xin ý kiến: "Việc phân bổ 33,03 tỉ đồng mua trang bị đồ dùng và sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp có đúng nội dung chi và mục đích chi hay không?". Sở Tài chính Gia Lai đã trả lời: "Việc phân bổ kinh phí là đúng nội dung chi, đúng mục đích chi".

Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 19.4.2017) nhấn mạnh, sẽ cắt giảm dự toán đối với những dự toán đến ngày 30.6.2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai.

Sức ép của dư luận cũng như nhu cầu bức thiết mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất tại 37 trường đã buộc Sở GDĐT Gia Lai phải rà soát lại việc dừng trái nguyên tắc này.

Chính phủ chỉ định, trong vòng khoảng 5 tháng, các đơn vị phải hoàn tất dự toán chi ngân sách, tuy vậy Sở GDĐT lại chỉ đạo dừng từ ngày 27.2 (3 tháng 10 ngày), nay mới đồng ý cho mua sắm lại khiến các trường khó thực hiện, vì ngày 30.6 sắp đến gần. Bởi lẽ, Chính phủ quy định, sẽ dừng thực hiện và hủy bỏ các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong ngân sách tỉnh mà chưa triển khai, chưa phê duyệt dự toán và chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nếu các trường không kịp mua sắm sẽ bị thu hồi kinh phí để đưa vào ngân sách dự phòng của tỉnh Gia Lai.

Hiện chưa rõ lý do vì sao Sở GDĐT Gia Lai yêu cầu ngừng, rồi lại chỉ đạo 37 trường mua sắm khi thời hạn sắp kết thúc (!).