Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) hỏi:  Bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình là tốt, nhưng thời gian qua cụm từ “đúng quy trình” là bà đỡ, rèm che bảo hộ một số cán bộ suy thoái chọn người nhà, không chọn người tài, làm xói mòn lòng tin của cử tri trong bổ nhiệm cán bộ. Giải pháp nào cho việc này để cứu nguy cho quốc gia trong việc chọn cán bộ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ đã báo cáo Chính phủ, có tình trạng bổ nhiệm người nhà ở 9 địa phương. Bộ đã cử đoàn công tác kiểm tra và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo ủy ban các tỉnh bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình của Đảng và Nhà nước, áp dụng công khai, minh bach, dân chủ, xem xét trường hợp lợi dụng quy định bổ nhiệm người thân.

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) đặt vấn đề về khuyết điểm của nguyên Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Huy Hoàng. Đã quyết định kỷ luật Đảng với ông Hoàng và đề nghị cho biết quan điểm về hình thức xử lý nhà nước với ông Hoàng. Đây là trường hợp chưa có tiền lệ vì ông Hoàng đã được miễn nhiệm chức bộ trưởng.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Ban Bí thư đã có kỷ luật Đảng với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Về mặt nhà nước đã giao cho Bộ Nội vụ xem xét kỷ luật hành chính tương ứng. Đây là vấn đề khó, chưa có tiền lệ. Bộ sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ biện pháp xử lý ông Hoàng, theo tinh thần người đang công tác hoặc nghỉ hưu có sai phạm thì phải xử lý, không phải nghỉ hưu là hạ cánh an toàn, qua đó cảnh báo các đồng chí đang tại chức phải làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, không phải nghỉ hưu là hết chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng cũng đề nghị Quốc hội tham mưu để xử lý, bởi hiện chưa có quy định xử lý với cán bộ hưu trí. Sắp tới, tổng kết 10 năm Luật Cán bộ Công chức phải làm sao thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, xử luật cả các bộ nghỉ hưu có vi phạm.

Đại biểu Lê Thị Nga nêu tình trạng tình trạng bổ nhiệm ồ ạt ở địa phương khi chuyển giao nhiệm kỳ, trong đó có những người không đủ tiêu chuẩn. 4 tháng qua, Bộ chưa có bước đi cần thiết để trả lời về tình trạng này.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho rằng, hiện tượng bổ nhiệm nhiều cuối nhiệm kỳ là có, nhưng cần phân tích bổ nhiệm lại và mới, đúng tiêu chuẩn, có quy hoạch, có thời gian thì Bộ sẽ thanh tra ở một số nơi, cần thiết thanh tra công vụ.

Tranh luận lại, Đại biểu Nga cho rằng, 4 tháng có thể thanh tra trọng điểm. Đề nghị Bộ trưởng thanh tra để có câu trả lời cho Chính phủ và Quốc hội. Hết giờ nghỉ, Bộ trưởng Tân cho biết trong ngày mai sẽ chuyển cho Đại biểu Nga báo cáo về tình trạng bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ.