Trước đó, Công ty Oxalis đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình và BQL VQG Phong Nha Kẻ Bàng, xin được chấm dứt liên kết khai thác tuyến du lịch mạo hiểm trên từ tháng 5.2017.
“Sau khi được tin Công ty Oxalis xin chấm dứt hợp đồng liên kết để khai thác tuyến du lịch Hang Va, đã có nhiều đơn vị xin được tham gia khai thác tuyến du lịch này. Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong việc chọn đơn vị khai thác và để tăng thu ngân sách, có thể sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị khai thác tuyến du lịch trên” – ông Tịnh cho biết.
Về những vấn đề liên quan đến phí thăm quan, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và chi phí giám sát mà đơn vị khai thác du lịch phải nộp cho nhà nước và BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, ông Tịnh cho biết, UBND tỉnh đã quy định đơn vị khai thác chi trả cho BQL VQG Phong Nha Kẻ Bàng đối với tour 1 ngày là 300 ngàn đồng/khách và tour 2 ngày 1 đêm là 1 triệu đồng/khách; mức thu trên bao gồm dịch vụ môi trường rừng, chi phí quản lý và các chi phí liên quan khác; mức thu trên sẽ được xem xét lại theo từng năm.
Liên quan đến vấn đề trên, tháng 10.2016 HĐND tỉnh Quảng Bình lần đầu tiên đã ban hành quy định về mức phí tham quan đối với tuyến du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt – Những trải nghiệm khác biệt”. Theo đó, quy định mức phí tham quan đối với tour 1 ngày là 300 ngàn đồng/khách và tour 2 ngày 1 đêm là 1 triệu đồng/khách, thời gian áp dụng từ ngày 1.1.2017.
Theo ông Lê Thanh Tịnh, trong khi chưa thống nhất được mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định thì Công ty Oxalis đơn phương xin chấm dứt khai thác tuyến du lịch trên.
Được biết, tuyến du lịch mạo hiểm “Hang Va – hang Nước Nứt – Những trải nghiệm khác biệt” được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Công ty Oxalis đưa vào khai thác từ năm 2015; thời gian khai thác từ 2 đến tháng 8 hàng năm với số lượng từ 700 đến 800 khách/năm.