Ngày 19.4, HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND khoá IX.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, tập đoàn điện lực Việt Nam thông tin lý giải vì sao đến nay nhiều điểm dân cư tại các huyện miền núi phía Tây của tỉnh vẫn chưa có điện lưới quốc gia để sử dụng.

Theo đó, Tập đoàn điện lực Việt Nam cho rằng, việc đầu tư điện đến những điểm dân cư thì yêu cầu điểm dân cư ấy phải có tối thiểu 25 hộ dân. Nhiều điểm dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn còn quá thưa thớt, chưa đủ 25 hộ.

"Cụ thể, vừa qua, huyện Bắc Trà My đề nghị đưa điện về phục vụ người dân tại khoảng 30 điểm dân cư. Tuy nhiên, chỉ có một số ít các điểm dân cư này là đủ điều kiện có từ 25 hộ dân đang sinh sống" - ông Thu thông tin thêm.

Sắp tới, việc sắp xếp lại dân cư khu vực huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam là một vấn đề được đặt ra trong kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam lần này. Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn, sẽ gặp phải nhiều khó khăn khi thực hiện. Vấn đề về điện như nêu trên chỉ là một trong số các vấn đề cần quan tâm trong việc sắp xếp dân cư...