Phát biểu trước hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, chư tăng, tăng sinh, sinh viên, gia đình chính sách là người dân tộc Khmer của 17 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ, ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội và những chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào Khmer trên địa bàn Tây Nam Bộ năm 2016 và những tháng đầu năm 2017. Theo đó, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,9%; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: sản lượng thủy sản đạt 3,88 triệu tấn, tăng 2,7%; sản xuất công nghiệp tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 20 tỷ USD, tăng 7,4%; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn vùng còn dưới 8%...

Phát biểu chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã biểu dương những thành tích mà cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, cán bộ, chiến sĩ, các vị sư sãi, acha và các tầng lớp nhân dân trong vùng, trong đó có đồng bào Khmer đã đạt được trong thời gian qua, tạo được sự chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào Khmer, diện mạo của vùng đồng bào Khmer ngày càng đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; trình độ dân trí được nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo được phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng có đông đồng bào Khmer được giữ vững…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi toàn thể đồng bào, các vị chư tăng là người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để rút ngắn khoảng cách với cả nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng, trong thời gian tới, toàn thể đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành T.Ư, các địa phương trong vùng thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào nhiều hơn nữa, kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để đồng bào hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí yên vui, đầm ấm.

Tại buổi họp mặt, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tặng quà cho 4 vị hòa thượng và Ban Dân tộc 9 tỉnh, thành phố có đã có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội của vùng Tây Nam Bộ.