Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông đã trực tiếp yêu cầu bằng văn bản, Bộ và TP.Đà Nẵng phải xem xét, tiếp thu các ý kiến một cách khoa học, cầu thị và công khai. “Tôi đã trực tiếp đi, nhìn tận mắt những gì đã và đang xây dựng, những gì cần bảo tồn, đã đọc hàng trăm trang tài liệu sau đó đã quyết tạm dừng quy hoạch sau khi các bên triển khai lấy ý kiến”, Phó Thủ tướng nói. 

Phó Thủ tướng cho biết thêm, thực tế là quy hoạch này chưa hề triển khai. Trước năm 2013, Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư trong đó có số phòng lưu trú. Dự án sinh thái biển Tiên Sa trên Sơn Trà được cấp phép, và nếu vi phạm thì thuộc thẩm quyền xử lý của Đà Nẵng.

Quy hoạch Sơn Trà được tư vấn bởi nhiều nhà chuyên môn đi đôi với bảo tồn. Số phòng 1.600 là tính toán theo mô hình du lịch, theo ngưỡng từ 1.600 đến 3.200 phòng nhưng Hội đồng của Bộ lấy 1.600 phòng, tức là số thấp quy hoạch đến năm 2030.

Ngay sau khi quy hoạch công bố thì có ý kiến nên yêu cầu Đà Nẵng phải đảm bảo phát triển bền vững. Chính phủ quán triệt phát triển phải bền vững và khi các yếu tố bền vững chưa đảm bảo thì lưu lại, bảo tồn không có nghĩa đóng khung lại. Thế giới có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã nhưng thu hút du lịch.

Sơn Trà đóng góp một phần nhỏ cho du lịch chỉ 1% nhưng phát triển lại đem lại lợi ích cho kinh tế Đà Nẵng nên phải được sự đồng thuận từ nhân dân Đà Nẵng. “Tinh thần nếu Đà Nẵng rà soát làm việc với nhà đầu tư, Hiệp Hội du lịch Đà Nẵng giảm quy mô đầu tư xuống, Chính phủ sẽ đồng ý, miễn là mức xuống thấp, còn nếu thấy chưa được, xin rút thì Chính phủ cũng hoan nghênh”, Phó Thủ tướng nói.