Theo đó, UBND TP. Hải Phòng phê bình UBND huyện Thuỷ Nguyên về việc buông lỏng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Giao UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình sai nội dung giấy phép xây dựng; tổ chức thực hiện cưỡng chế nếu chủ đầu tư không phá dỡ phần sai nội dung giấy phép được cấp; xem xét kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan do không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý theo quy định, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 20.2.

Đối với sở Xây dựng, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu phải kiểm tra, đôn đốc việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng các công trình nói trên; kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng của UBND huyện Thuỷ Nguyên, báo cáo UBND TP trong tháng 3.2017; xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật lãnh đạo, cán bộ Đội Thanh tra xây dựng số 8 quản lý địa bàn thiếu trách nhiệm, không phát hiện xử lý kịp thời, báo cáo kết quả xử lý về UBND TP trong tháng 2.2017. Trước đó, vào tháng 5.2016 và tháng 12.2016, Đội thanh tra xây dựng số 8 phát hiện 2 trường hợp xây dựng không phép cao từ 4 - 6 tầng.

Ông Nguyễn Văn Vi - chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên - cho biết: UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ phần công trình vi phạm.