Ngày 14.4, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá VIII được tổ chức với sự tham gia của 235/385 thành viên Ủy ban.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đã trình bày tờ trình của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 (Khóa VIII) về việc thôi chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với ông Vũ Trọng Kim trước ngày 15.4.2016 và đồng chí Vũ Trọng Kim sẽ nghỉ hưu từ ngày 1.10.2016.

Tờ trình của Đoàn Chủ tịch cũng đã giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII để bầu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Kết quả, 100% đại biểu đã tán thành với tờ trình trên.

Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung 12 vị vào Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam khoá VIII gồm bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; ông Vũ Hồng Khanh, Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Lò Mai Kiên, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Quang Toàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước; ông Lê Quang Đạo, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Quang Phúc, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, ông Lý Quang Vịnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn; ông Lò Văn Mừng, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên; bà Phạm Thị Tuyến, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng cho các thành viên mới

Trong 12 người được kiện toàn bổ sung có 4 người được bầu tham gia vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội - Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 khóa VIII; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; bà Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương - đại diện cho cơ cấu cá nhân tiêu biểu và ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội được cử làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 khóa VIII.

Lý lịch trích ngang của ông Trần Thanh Mẫn:

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12.8.1962.

Dân tộc: Kinh            

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 7.1979-11.1981: Cán bộ Huyện đoàn, ủy viên Ban chấp hành

Huyện đoàn, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 12.1981-10.1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 11.1984-12.1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 01.1988-7.1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư
Tỉnh đoàn Hậu Giang;

+ Tháng 8.1992-6.1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh
Cần Thơ Khóa IV (nhiệm kỳ 1990-1994)

+ Tháng 7.1994-11.1999: Ủy viên UBND tỉnh, ủy viên Ban cán sự Đảng ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ;

+ Tháng 12.1999-12.2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng ƯBND tỉnh, Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Cần Thơ.

+Tháng 01.2004-12.2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

+ Tháng 01.2006- 02.2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy.

+ Tháng 03.2008 -12.2010: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cần Thơ.

+ Tháng 1.2011- 25.9.2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố cần Thơ.

+ Từ ngày 26.9.2015 -2.10.2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ;

+ Từ ngày 3.10.2015-12.2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

+ Từ tháng 1.2016 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.