Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là hội nghị thường niên, nhưng khác với các năm trước là tổng kết năm 2015 đồng thời nhìn lại cả quá trình 5 năm kết tinh và hội tụ của nhiệm kỳ 2010 – 2015; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 nhưng là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tại hội nghị này các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá về: Đóng góp của ngành tổ chức xây dựng Đảng đối với Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với ngành tổ chức xây dựng Đảng thế nào; Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ...Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và phát triển Ngành tổ chức xây dựng Đảng mà các đại biểu đã tích lũy được. Và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác của Ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia, góp ý vào dự thảo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành điều lệ Đảng, dự thảo hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Trao đổi, thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016
Trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ:  Đại hội XII của Đảng có 1.510 đại biểu tham dự, đã bầu được 200 đồng chí ủy viên BCH Trung ương, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong đó, Ủy viên Trung ương chính thức khóa XI tái cử là 101 đồng chí (56,11%), số mới tham gia lần đầu là 79 đồng chí (43,89%); số ủy viên Trung ương dự khuyết tái cử là 03 đồng chí (15%), số mới tham gia lần đầu là 17 đồng chí (85%). Trong số 200 ủy viên BCH Trung ương, có 04 phó thủ tướng, 09 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 05 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội. Khối địa phương là 140 người, chiếm 70%.
Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho thấy, cơ cấu các độ tuổi có sự thay đổi, tỷ lệ Ủy viên Trung ương khóa XII là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số đều cao hơn khóa XI. Độ tuổi bình quân Ủy viên Trung ương khóa XII là 53 tuổi, thấp hơn khóa XI (53,6 tuổi). 
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu đủ 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị (tái cử 07 đồng chí, chiếm 36,84%; 12 đồng chí tham gia lần đầu, chiếm 63,16%) và bầu 03 đồng chí vào Ban Bí thư.
Ông Bình cũng cho biết: Năm 2015, toàn Đảng kết nạp trên 200.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên trên 4,65 triệu. 85.546/86.550 thôn, bản đã có tổ chức đảng, chiếm tỷ lệ 98,84% (Biểu 4); còn 1.004 thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chiếm 1,16%. Công tác quản lý, phân công công tác đối với đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nền nếp. Việc xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên được thực hiện đúng quy định của Đảng và chặt chẽ hơn. 
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016, ông Nguyễn Thanh Bình nêu rõ: Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới rất nặng nề, cấp bách, đỏi hỏi trách nhiệm rất cao của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đối với Đảng, Đất nước và Nhân dân; phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã đặt ra.
Năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp tổ chức giải báo chí về công tác xây dựng Đảng với tên gọi là giải thưởng “Búa liềm vàng” trên phạm vi cả nước. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về công tác tổ chức xây dựng Đảng tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng cao quyết tâm chính trị cho cấp ủy, đảng viên và người đứng đầu trong triển khai thực hiện.  
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nhân sự cấp ủy các cấp và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII được chuẩn bị chu đáo, cơ bản theo quy hoạch, đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán về độ tuổi nhân sự tham gia cấp ủy, bầu một lần đủ số lượng, đúng quy hoạch. 
Tổng Bí thư nêu rõ, thành công của đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội XII đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất về đổi mới công tác xây dựng Đảng trong suốt nhiệm kỳ, được bắt nguồn từ kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XI và việc tiếp tục hoàn thiện Quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, công tác tổ chức xây dựng Đảng rất quan trọng, do vậy cán bộ làm công tác này phải chịu khó lắng nghe, qua hội nghị này Tổng Bí thư mong các cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực của mình góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Clip Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội.