Ngày 3.11, tại xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hội đồng bồi thường thị xã Kỳ Anh đã chi trả gần 6 tỉ đồng tiền bồi thường thiệt hại vì sự cố môi trường biển do Formosa xả thải cho nhiều lao động thuộc thôn Đông Hà và Bắc Hà. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh trải dài trên nhiều xã thuộc thị xã Kỳ Anh. Sau thảm họa môi trường hồi tháng 4, toàn thị xã có 15 nghìn đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đây là địa bàn thiệt hại nặng nề nhất trong tỉnh với số tiền bồi thường đợt 1 là 365 tỉ đồng. Ông Phan Duy Vĩnh - Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh - cho biết, tổng chi phí để bồi thường cho thị xã Kỳ Anh là hơn 6 tỉ đồng. Trong đợt 1 này, mỗi gia đình trung bình được bồi thường khoảng 50 triệu đồng.