Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đọc Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6.1.1946 thì đây là lần bầu cử thứ 14. Ngày bầu cử 22.5 là ngày lịch sử trong toàn bộ lịch sử Quốc hội vẻ vang nước nhà. Chính là ngày cử tri và đồng bào thực hiện quyền độc lập, dân chủ, và quyết định lựa chọn ra đại biểu xứng đáng là ĐBQH và đại biểu HĐND. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là ngày theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày thật sung sướng khi là người của nước độc lập, thiêng liêng, bỏ phiếu kín. Lá phiếu cử tri quyết định lựa chọn đại biểu của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp, lựa chọn ra người thay mặt nhân dân để quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước là rất thiêng liêng. "Công bố để toàn Đảng, quân, dân ta biết và chuẩn bị tích cực để đến ngày bầu cử thành công tốt đẹp. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo dân chủ công bằng, để người dân thực hiện quyền dân chủ của mình" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Clip Ủy ban thường vụ Quốc hội Công bố ngày bầu cử