Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới; dự kiến chương trình nội dung và phân công chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 
Tại phiên họp, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trong thời gian qua, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, các tiểu ban giúp việc và các cơ quan hữu quan đã hoàn thành về cơ bản việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử, tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền cũng như triển khai các công tác chuẩn bị nhân sự và xử lý khiếu nại tố cáo, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử.  
Về nhiệm vụ trong thời gian tới ông Phúc cho biết, để đảm bảo tiến độ theo quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, trong tháng 2 và 3.2016, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ tập trung thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu, chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai, phối hợp tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử , tiếp nhận và xem xét hồ sơ người ứng cử và lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, ngày 2.2, Bộ Chính trị sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị sẽ có sự tham gia của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian tới đến lúc bầu cử thời gian còn rất ngắn do đó các văn bản hướng dẫn phục vụ cho công tác bầu cử chưa hoàn thành cần sớm hoàn thiện, phương án giữ an ninh trật tự và xử lý khiếu nại cần chú trọng hơn, đặc biệt là khiếu kiện đông người tại các địa phương. 

Kết thúc phiên họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Clip Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng bầu cử Quốc gia.