Đợt kiểm tra vừa qua của Ủy ban bầu cử tỉnh đã từng bước khắc phục các hạn chế của công tác chuẩn bị. Mường Tè là huyện biên giới, vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự được hết sức quan tâm, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, huyện cũng đã giải quyết triệt để, đồng thời cũng giải quyết các đơn thư khiếu lại phát sinh trong quá trình diễn ra bầu cử.

Huyện Mường Tè có 3 xã bầu cử sớm gồm xã Mù Cả, Tá Bạ và xã nội địa Tà Tổng với tổng số cử tri của 3 xã là trên 5.800 người. Trong đó, có điểm bản cách trung tâm xã đến 70km, nhiều điểm bản phải đi bộ đến các khu vực bỏ phiếu, chính vì vậy, huyện đã tăng cường lực lượng cho công tác chuẩn bị, việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội được hoàn tất sớm. Với điểm cách xa trung tâm xã 70km thì những tài liệu liên quan đến bầu cử đều được vận chuyển sớm, các phương án, phương tiện đi lại đều có sự chuẩn bị trước ngày 13.5. Trước ngày diễn ra bầu cử 15.5, các lực lượng tham gia bầu cử, tham gia phục vụ bầu cử đều phải có mặt đầy đủ tại các khu vực bỏ phiếu. Huyện cũng bố trí hơn 80 hòm phiếu phụ để phục vụ cho các điểm dân cư không tập trung. 

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia chấp thuận cho bỏ phiếu sớm tại 3 xã của huyện biên giới Mường Tè. Công tác thông tin, tuyên truyền được xã tập trung thực hiện qua việc tổ chức hội nghị cử tri, phát trên đài truyền thanh xã bằng tiếng dân tộc và treo băng rôn tại nhà văn hóa cộng đồng bản…

Cho tới thời điểm này, chính quyền và nhân dân các địa phương của huyện Mường Tè đã sẵn sàng cho ngày hội sớm.