Chúng ta có chuyện “cả họ làm quan” ở Hải Dương, cả họ làm quan ở Hà Giang, cả họ làm quan ở Hải Phòng... Báo cáo của chính Chính phủ trước QH cũng xác nhận có tới ngót 60 trường hợp “cả họ” tại 9 tỉnh, thành phố. Và đây, chắc chắn mới chỉ là những “đồng chí bị lộ”. Và trong những trường hợp được công khai trước công luận: Đúng quy trình lại luôn là câu trả lời, dẫu không ít trường hợp được phát hiện thiếu cả đến những yếu tố mang tính chất tối thiểu cho việc bổ nhiệm.

Nhớ ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, “tìm người tài chứ không tìm người nhà” như một phương châm của một nhiệm kỳ kiến tạo, hành động vì dân. Trong phiên họp cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn xác nhận hiện tượng lãnh đạo bổ nhiệm người nhà tại một số địa phương gây bức xúc dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã yêu cầu thu hồi các quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng sai; chấm dứt hợp đồng những trường hợp đưa vào bộ máy không đúng quy trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý cá nhân sai phạm. Theo Phó Thủ tướng, trong năm 2017 sẽ kiểm tra tối thiểu 30% các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, tập trung vào khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, tăng lương, tăng ngạch bậc.

Có lẽ đó chính là câu trả lời của Chính phủ. Một câu trả lời bằng những hành động cụ thể.

Nhưng rõ ràng, công tác cán bộ không chỉ là chuyện riêng của Chính phủ. Với Quốc hội, sẽ rất tuyệt vời nếu trong chuyên đề giám sát cải cách tổ chức bộ máy ở các bộ, ngành, địa phương mà Quốc hội đang thực hiện, khâu tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm, được lồng ghép như một vấn đề hệ trọng mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm! Quốc hội với vai trò của mình sẽ là khâu giám sát vô cùng quyền lực và tường minh.