Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò rất lớn trên thế giới và tại Việt Nam. Ở nước ta, DNNVV có vị trí quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách… 

Thủ tướng mong Hiệp hội tiếp tục phát huy chức năng, củng cố tổ chức, triển khai những hoạt động thiết thực cho doanh nghiệp, nhất là tạo động lực, động viên, khuyến khích doanh nghiệp bởi “doanh nghiệp đâu cần tiền bạc nhiều mà cần niềm tin”. 

Hiệp hội cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các mặt công tác, không hành chính hóa hoạt động. Tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển DNNVV, phát triển sản xuất. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hiệp hội
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam  

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn theo dõi sát quá trình phát triển, ghi nhận và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện phát triển doanh nghiệp, nhất là các DNNVV. Mong Hiệp hội phát triển mạnh mẽ các DNNVV, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước, Thủ tướng tin tưởng rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, Hiệp hội sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước, cho sự phát triển DNNVV thời gian tới. 

Thủ tướng hoan nghênh Hiệp hội sắp tới tổ chức đại hội DNNVV trên cả nước và cho ý kiến về một số kiến nghị của Hiệp hội. 

DNNVV Việt Nam chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, trong đó, doanh nghiệp vừa chỉ chiếm 2,2%, doanh nghiệp nhỏ chiếm 29,6%, còn lại là doanh nghiệp siêu nhỏ. Hằng năm, các doanh nghiệp này tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới, sử dụng tới 51% lao động xã hội, thu hút 38% vốn đầu tư xã hội; đóng góp 31% tổng kim ngạch xuất khẩu, 40% GDP cho nền kinh tế.