Sau khi có thông báo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, rà soát nghiêm túc tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm việc xả thải của Formosa ảnh hưởng đến môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Hiện các cơ quan thực hiện hết sức nghiêm túc, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các trường hợp, cung cấp đầy đủ cho Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thông báo kết luận liên quan đến các tổ chức, cá nhân có vi phạm, bị kiểm điểm… được nhân dân rất đồng tình.

Nói cách khác, đúng như lời của Tổng Bí thư đã khẳng định là “không có ngoại lệ,  không có vùng cấm”. Việc thông báo khuyết điểm của nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đang được tiếp tục thực hiện đúng quy trình.

Tinh thần của Thủ tướng là tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, rà soát lại nội dung kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nếu có vi phạm, tiếp tục xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.  Hiện Thủ tướng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này, sau đó chính quyền xem xét xử lý.