Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, các đại biểu Đại hội XII đã đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới.

Đại hội XII cũng đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. Đại hội XII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 27.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ảnh: TTXVN 
Trước và trong khi diễn ra Đại hội XII của Đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước đã bày tỏ kỳ vọng, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới để lãnh đạo đất nước phát triển.

Đánh giá về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Vũ Ngọc Hoàng - Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - cho rằng, kết quả này là thể hiện tinh thần dân chủ, sự thống nhất ý chí, sự quan tâm đến vấn đề kế thừa và trong sạch của bộ máy, thể hiện sự đổi mới và trẻ hóa cán bộ. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, dân chủ ở đại hội có những tiến bộ mới so với trước đây. Đại hội đã giới thiệu những người không có danh sách đề cử, đó là bước mở rộng dân chủ, đây là vấn đề lớn và trong các nghị quyết, báo cáo gần đây, Đảng ta đã chú ý vấn đề đó.

Đại biểu bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ ngày càng đổi mới, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực; kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển.

Đại biểu Hồ Đức Phớc (Nghệ An) cho biết, đại hội đã dành đến 2,5 ngày để nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ của các nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đại biểu đã khai thác hồ sơ, tài liệu về nhân sự đầy đủ, chặt chẽ, do vậy, việc bỏ phiếu là bảo đảm tính chính xác, lựa chọn ra được những người đủ tiêu chuẩn để tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội.

Đại biểu Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết: Trong quá trình đại hội cũng như trước đó, công tác chuẩn bị về nhân sự đã được tiến hành rất chặt chẽ, dân chủ. Đại hội đã tạo điều kiện để các đại biểu tham khảo rất kỹ những thông tin liên quan tới nhân sự. Trên cơ sở đó, các đại biểu đại hội đã sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng, tiếp tục thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Đại hội đã hoàn tất công tác bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tốt đẹp, thể hiện sự đúng đắn của công tác chuẩn bị nhân sự cũng như bản lĩnh, trách nhiệm cao của đại biểu trước Đảng, đất nước và nhân dân.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy Quân chủng Hải quân - nhận định: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp trên tất cả các mặt từ khâu chuẩn bị đại hội, văn kiện của đại hội, bầu cử Ban Chấp hành khóa XII với trách nhiệm chính trị rất cao, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất của Đảng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, đặc biệt là nắm bắt những thời cơ cũng như thách thức để đưa đất nước ta đổi mới toàn diện, sâu sắc trong những năm tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; là Giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng); Ngữ văn.

Ông tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8.1999; giữ các chức vụ quan trọng như: Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XII, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương các khóa: VII, VIII, IX, X, XI và XII. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa: VIII, IX, X, XI và XII.

Là Bí thư Quân ủy T.Ư, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người tham gia trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn Văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII.