Chiều qua 14.6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã bắt đầu đăng đàn trả lời chất vấn của ĐBQH. Nhóm vấn đề chất vấn của ĐBQH liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, đầu tư: Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả tích cực trong thời gian vừa qua, tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, còn tồn tại nhiều vấn đề mà đại biểu và cử tri cả nước quan tâm, đòi hỏi tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc giải quyết những khó khăn vướng mắc, tham mưu những giải pháp vừa căn cơ dài hạn, vừa cấp bách trong ngắn hạn.

Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp thu, cầu thị, rút kinh nghiệm và đổi mới, với tư cách là Bộ trưởng của nhiệm kỳ Chính phủ mới và lần đầu tiên trả lời chất vấn của Quốc hội, đây là dịp để chúng tôi thấy được thêm trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục hoàn thiện các giải pháp, giải quyết các vấn đề kịp thời, thấu đáo; đổi mới, cải thiện hơn nữa công tác tham mưu xây dựng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về nhóm vấn đề ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng sẽ tham gia trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ.

Đặc biệt, theo chương trình chất vấn, chiều nay Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 13 -15.6.