Theo Báo cáo số 417/BC-CQTT của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong số tàu thuyền được thông báo nói trên, hoạt động ở khu vực Hoàng Sa có 20 tàu (Quảng Ngãi)/206 người; hoạt động ven bờ và các vùng biển khác có 9.069 tàu/47.254 người; neo đậu tại bến: 61.605 tàu/204.599 người.

Về các hồ chứa thủy lợi, theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ: Các hồ có cửa van đang xả lũ có 17/33 hồ (Hà Tĩnh: 5/7 hồ, Đá Bạc, Kẻ Gỗ, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Bộc Nguyên; Quảng Bình: 6/7 hồ, Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn, Phú Hòa; Quảng Trị: 3/11 hồ, Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ; Thừa Thiên Huế: 3/8 hồ, Truồi, Khe Ngang, Mỹ Xuyên).

Các hồ chứa có tràn tự do đầy nước hoặc đang tràn 1.031/1.878 hồ, gồm Thanh Hóa: 40/606 hồ; Nghệ An: 500/623 hồ; Hà Tĩnh: 250/340 hồ; Quảng Bình: 130/144 hồ (trong đó hồ Bàu Luồng, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, dung tích 0,7 triệu m3 mực nước lên cao, UBND xã Lộc Ninh đã cho hạ thấp ngưỡng tràn xả lũ để bảo đảm an toàn công trình, hiện hồ vẫn bảo an toàn); Quảng Trị: 107/119 hồ; Thừa Thiên Huế: 4/46 hồ)...

Tại các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ trung bình đạt từ 45- 65% dung tích thiết kế. Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên trung bình đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.

Về hồ chứa thủy điện, báo cáo nhanh ngày 17.10.2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTTTKCN Bộ Công Thương cho biết: Có 146 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 10 hồ xả tràn. Tại khu vực Bắc Trung Bộ (14 hồ), khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (30 hồ), khu vực Tây Nguyên (51 hồ).