Chiều ngày 2.4, ông Trương Văn Hơn - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Liên quan đến việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với ông Lưu Văn Bản - Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên giám đốc sở LĐTBXH và ông Phạm Văn Tỏ - giám đốc sở Nội vụ tỉnh Hải Dương do có những vi phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ, UBND tỉnh đã yêu cầu tập thể Sở Nội vụ phải xây dựng kế hoạch để thực hiện kết luận của Tỉnh ủy.
Trước đó, vào ngày 31.3, Tỉnh ủy Hải Dương đã thông báo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ đối với hai ông Lưu Văn Bản và ông Phạm Văn Tỏ theo biểu quyết của các đại biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI. Hội nghị biểu quyết nhất trí thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương và ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương bằng hình thức khiển trách.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với cá nhân và tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH giai đoạn 2011-2016.
Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có Kết luận số 798/KL-TTBNV ngày 23.12.2016 sau khi có thông tin sở LĐTBXH Hải Dương có tới 44/46 biên chế là lãnh đạo từ phó phòng trở lên, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thẩm tra, xác minh toàn bộ các nội dung đã nêu trong kết luận. Qua kiểm điểm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập thể lãnh đạo Sở LĐTBXH Hải Dương và cá nhân ông Lưu Văn Bản có một số sai sót, khuyết điểm, vi phạm:
Cụ thể, ông Lưu Văn Bản đã bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương; bổ nhiệm 2 công chức làm Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với các nhân viên làm công tác chuyên môn chưa đúng quy định; chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và cá nhân đồng chí Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đã có một số sai sót, vi phạm: Quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển đối với ông Phạm Văn Kháng (con trai của đồng chí Phạm Văn Tỏ), Phó GĐ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang vào làm công chức của Sở LĐTBXH, nhưng không có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến trước khi quyết định tiếp nhận, không qua thi tuyển là chưa đúng với quy định.
Ông Phạm Văn Tỏ còn chậm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; chậm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở, ngành;
Thực hiện công tác thanh tra cán bộ chưa thường xuyên nên có vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ cấp phòng nên không kịp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời; có trách nhiệm liên quan trong tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội và ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở LĐTBXH.
Theo ông Trương Văn Hơn, sau khi sở Nội vụ xây dựng kế hoạch để thực hiện kết luận của Tỉnh ủy, trong đó sẽ có phần xem xét, xử lý trách nhiệm về mặt chính quyền đối với tập thể và cá nhân liên quan, đồng thời xem xét, tham mưu cho tỉnh giải quyết đối với những trường hợp được bổ nhiệm chưa đúng quy định. "Tỉnh sẽ xem xét những tham mưu,đề xuất của sở Nội vụ và có quyết định cuối cùng về vụ việc này trong thời gian tới" - ông Trương Văn Hơn nói.